.

НАЧАЛО                                                                           EN         

58

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsetso DESIGN BY BCVIDIN

 

08.03.2018г.
В изпълнение на проект “Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, код на проекта 15.2.1.077, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния – България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Дизайн,изработка и доставка на промоционални материали“ Срок за подаване на оферти:15.03.2018г., 17.00ч.“

изтегли...

15.03.2017г.
В изпълнение на проект„Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“, код 15.2.1.058, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с предмет предоставяне на услуга за: „Пилотиране на топловъздушен балон“

изтегли...

29.08.2016г.
В изпълнение на проект “Мрежа за електрически велосипеди”, код на проекта 15.1.1.006, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува методология и заявление за избор на оператори на електрически велосипеди и зарядни станции:

изтегли...

28.04.2016г.
В изпълнение на проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“, код на проекта 15.2.1.058, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:


„Изпълнение на дейности по проект „Доставка на оборудване по проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“ с код на проекта 15.2.1.058 с три обособени позиции:
1. Доставка на топловъздушен балон.
2. Доставка на автомобил 4х4
3. Доставка на ремарке

документация...


В изпълнение на проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“, код на проекта 15.2.1.058, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:


„Изпълнение на дейности по проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“ с код на проекта 15.2.1.058 с три обособени позиции:
1.Промоционална кампания.
2.Разработване на маркетингова стратегия за нов трансграничен туристически продукт.
3.Заснемане на 50 минутен информационен филм.

документация...

28.04.2016г.
В изпълнение на проект “Мрежа за електрически велосипеди”, код на проекта 15.1.1.006, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:


Изпълнение на дейности по проект “Мрежа за електрически велосипеди” с код на проекта 15.1.1.006 "Доставка на оборудване с две обособени позиции:
1. Доставка на електрически велосипеди.
2. Доставка на шатра тип „Пагода”.

документация...


В изпълнение на проект “Мрежа за електрически велосипеди”, код на проекта 15.1.1.006, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:


Изпълнение на дейности по проект “Мрежа за електрически велосипеди”,код на проекта 15.1.1.006 с две обособени позиции:
1. Проучване за изграждане на мрежа от електрически велосипеди в българската трансгранична зона между България и Румъния. Транспортни връзки с TEN-T инфраструктура с цел разработване на мрежа за електрически велосипеди;
2. Изработване на пакет с правни документи”, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България

документация...


В изпълнение на проект “Мрежа за електрически велосипеди”, код на проекта 15.1.1.006, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:


Изпълнение на дейности по проект “Мрежа за електрически велосипеди” с две обособени позиции:
1. Заснемане на филм.
2. Техническа организация при провеждане на събития с електрически велосипеди”, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България

документация...


03.02.2016г.
Започна проект "Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт", финансиран по Програма Програмата Interreg V-A Румъния-България Проектът ще се изпълнява от Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин като водеща организация в партньорство с румънската организация – АРИЕС – Олтения и Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 - Монтана.

подробно...


03.02.2016г.
В началото на месец февруари 2016г. започна изпълнението на проект «Мрежа за електрически велосипеди» код 15.1.1.006, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

подробно...


 

По-старите новини може да видите тук>>