.

НАЧАЛО                                                                           EN         

58

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsetso DESIGN BY BCVIDIN

 

10.02.2021г.
На 09.02.2021г стартира изпълнението на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” с бенефициент Сдружение Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин. Повече информация и визуализация на проекта:

Виж повече...

10.02.2021г.
В изпълнение на проект “Правосъдие и обществено доверие”, договор за БФП №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, АРРБЦ-Видин обявява свободни работни:

Виж повече...

12.02.2019г.
В изпълнение на проект„Съвместно приключение по планинските пътеки“, код ROBG-384, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект JAMP ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V - A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: 20.02.2019 г, до 17.00ч

изтегли...

11.02.2019г.
В изпълнение на проект “Спомнете си войната,за да оцените свободата си”,код на проекта ROBG-449,финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния–България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект “Спомнете си за войната, за да оцените свободата си” код на проекта:ROBG-449, финансиран по Програма Интеррег V - A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019 г, до 17.00ч

изтегли...

11.02.2019г.
В изпълнение на проект„Съвместно приключение по планинските пътеки“, код ROBG-384, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект JAMP ROBG-384, финансиран по Програма Интеррег V - A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

решение за прекратяване..

19.12.2018г.
В изпълнение на проект„Драконови лодки“, код ROBG-399, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува покана и документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Организация на събития“ по Проект “Драконови лодки” код на проекта:ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V - A Румъния-България.

Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2018г, до 17.00ч

изтегли...

19.12.2018г.
В изпълнение на проект„Драконови лодки“, код ROBG-399, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България, АРРБЦ-Видин публикува публична покана и приложения към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016г.,с предмет:

„Доставка на оборудване“ по Проект “Драконови лодки”код на проекта: ROBG-399, финансиран по Програма Интеррег V - A Румъния-България"

Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2018г, до 17.00ч

изтегли...

 

По-старите новини може да видите тук>>