.

ИЗИСКВАНИЯ                                                     EN         

58

 
tsetso DESIGN BY BCVIDIN


Общи изисквания към кандидатите за помещение в инкубатора

Кандидатите
за приемане в бизнесинкубатора трябва да:

 •          притежават жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване ще създаде трайна трудова заетост

 •          разкрият нови работни места

 •          очертаят бъдещото си развитие в предварително изготвен бизнес план, който се разработва безплатно от експерт на бизнес инкубатора;

 •          бъдат в състояние да отчитат печалби и да плащат дължимите данъци към държавния бюджет;

 •          имат нужди и потребности, които бизнесинкубаторът може да задоволи;

 •          проявяват готовност да си сътрудничат с другите наематели;

 •          притежават добро име в средите на местната общественост;

 •          притежават потенциал да укрепят и разнообразят местната икономика;

 •          използват нови технологии за повишаване конкурентоспособността на фирмите и квалификацията на наетите работници и служители.
   

  Конкретни изисквания към кандидатите

·         Фирмата трябва да е начинаещо предприятие или да планира разширяване на дейността си

·         Фирмата трябва да е регистрирана и/или да развива дейност в района на действие на Бизнес инкубатора

·         Фирмата трябва да работи в сферата на производството и/или услугите.

·         Съществуващите фирми трябва да демонстрират положителен паричен поток в продължение на минимум една година.

·         Годишният оборот на фирмата (общи приходи от продажби) не бива да надвишава 1 000 000 лева.

·         Служителите на фирмата на пълно работно време към момента на кандидатстване не могат да бъдат повече от 50.

Освен  изброените основни критерии, има и препоръчителни критерии:
·       
Дейността/ производството да не изискват допълнителна инфраструктура.
·        Дейността/ производството да са екологично чисти.

 

Максималният престой в Бизнес Инкубатора е 3 години.