.

ТРУДОВА БОРСА                                              EN         

58

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tsetso DESIGN BY BCVIDIN                              Трудова борса “Изход от лабиринта”

Трудовата борса “Изход от лабиринта” към “Бизнес Център” ЕООД е създадена по Проект “Изход от лабиринта”, финансиран от Фонд за специални проекти към Проект
JOBS, “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”, инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Програма на ООН за развитие. Изложените в него възгледи изразяват мнението на авторите и не следва да се свързват с официалните позиции на МТСП и ПРООН.
“Бизнес Център” ЕООД е регистриран с право да извършва посредническа дейност чрез Трудовата борса “Изход от лабиринта” в МТСП под №1004/24.09.2008г. Срокът на валидност на регистрацията е до 24.09.2013г.
“Бизнес Център” ЕООД е регистриран по Закона за достъп до личните данни в
Комисията за защита на личните данни.

 ЗА ВАС работодатели 

Трудова борса “Изход от лабиринта” предлага следните услуги:
    посреднически услуги при наемане на персонал
   
достъп до богата база данни с търсещи работа лица;
   
проучване на кандидатите за работа;
   
специализиран подбор по заявени изисквания от работодателя;
   
провеждане на интервю; 
   
консултации в сферата на управление на човешките ресурси
   
консултации и планиране на човешките ресурси;
   
изработване на длъжностни характеристики на екипа;
   
обучения за работа в екип и за работа с клиенти;
   
информационни услуги
-         
информация за преференциите по Закона за насърчаване на заетостта при наемане на безработни лица;
-         
информация за донори за ползване преференции и финансиране при наемане на безработни лица, в т.ч. за програми и проекти, финансирани от Европейския съюз.
Документи за заявяване на работно място в ТБ “Изход от лабиринта” можете да намерите тук:                     

ЗА ВАС търсещи работа ЛИЦА

Трудова борса “Изход от лабиринта” предлага следните услуги:
    посреднически услуги при наемане на работа
-  актуална информация за свободни работни места;
-  включване в базата данни на Трудовата борса като търсещи работа;
-  подпомагане в трудовата реализация
    индивидуални консултации с юрист, психолог и трудов посредник
-       
помощ при разработване на документи за кандидатстване – CV, мотивационно писмо, препоръки, др.
-       
възможности за квалификация и преквалификация;
-       
правни консултации;
-       
консултации с психолог;
    обучения
-     
професионални обучения и квалификации от ЦПО към АРРБЦ-Видин;
-     
сертифицирани курсове по английски и бизнес английски на LCCI;
-     
мотивационен тренинг;
Документи за регистрация и кандидатстване за свободно работно място в ТБ “Изход от лабиринта” можете да намерите тук

 

Трудова борса “изход от лабиринта”
Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин
“Бизнес Център” ЕООД
ул.”Христо Ботев”77, Видин 3700
тел/факс: 094/600017; 600018; 600129

e-mail:
izhod@bcvidin.org