.

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ                                                       EN         

58

  


      Схемата за финансов лизинг предоставя на начинаещи, микро и малки предприятия, както и на земеделски производители достъп до иначе недостъпни финансови ресурси и така им дава възможност да демонстрират своята надеждност като кредитополучатели, което от своя страна цели да промени отношението на банките към този сектор. Съществен елемент от схемата са съпътстващите я възможности за бизнес обучение и консултантски услуги, които повишават предприемаческия потенциал на микро и малките предприятия посредством професионално обучение по маркетинг, финанси и бизнес планиране, организирано от АРРБЦ-Видин.

Достъп до Схемата за финансов лизинг има всяко лице – търговец по смисъла на Търговския закон, кооперациите по Закона за кооперациите, лицата, извършващи услуги с личен труд, както и занаятчиите съгласно Закона за занаятите, които притежават микро или малки предприятия. Кандидатстващите фирми трябва да имат нужда от финансов лизинг, за да разширят своето производство, да усъвършенстват качеството на предлаганата продукция, да увеличат пазарния си дял или да разработят нови пазарни ниши.

На финансиране могат да разчитат и начинаещи предприемачи с жизнеспособни бизнес идеи, чието осъществяване ще разкрие постоянни работни места. Схемата за финансов лизинг е достъпна също така за земеделски производители, които се нуждаят от селскостопански машини и инвентар за своята дейност, както и за безработни лица, желаещи да започнат собствен бизнес.

tsetso DESIGN BY BCVIDIN