.

ТЕКУЩИ ОБУЧЕНИЯ                                                  EN         

58

 


 


tsetso DESIGN BY BCVIDIN


 

ПОКАНА ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ


По програма на Агенция по Заетостта “Аз мога” има възможност чрез ваучерна система да се включат заети по трудов договор или самонаети лица за обучение по ключови компетентности или професионална квалификация. За обучение по тази програма не могат да кандидатстват служители на общинска или държавна администрация.
Обучението е безплатно за заетите лица. Работодателите нямат ангажименти за запазване на работното място, нито пък за финансово обезпечение на курсовете. Всички желаещи попълват заявления в Бюрата по труда по местоживеене, като посочват къде искат да се обучават.
Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин разполага с модерно оборудвани компютърни зали, квалифицирани преподаватели и много опит в организирането на обучения. Предлагаме Ви следните обучения:

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

 

Вид ключова компетентност

Наименование на обучението

Брой часове

2 – Общуване на чужди езици*

Английски език

300

2 – Общуване на чужди езици

Немски език

300

2 – Общуване на чужди езици

Испански език

300

4 – Дигитална компетентност

Начална компютърна грамотност

45

5 – Умение за учене

Умения за работа в екип

30

5 – Умение за учене

Мотивация

30

6 – Обществени и граждански компетентности

Управление на конфликти

30

7 – Инициативност и предприемачество

Умения за работа с клиенти

30

7 – Инициативност и предприемачество

Умения за планиране и ръководство на проекти

30

7 – Инициативност и предприемачество

Маркетинг

30

7 – Инициативност и предприемачество

Предприемачество

30

7 – Инициативност и предприемачество

Бизнес администрация

30

* АРРБЦ-Видин предстои да кандидатства за одобрение за обучения по “Общуване на чужди езици” и се очаква да бъде одобрена през месец март 2010г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

 

професия

специалност

Брой часове I кв.степен

Брой часове II кв.степен

“Сътрудник в малък и среден бизнес” -  345050

“Малък и среден бизнес” - 3450501

300

732

“Оператор на компютър” -  345100

“Текстообработване” – 3451001

330

 

“Офис секретар” -  346020

“Адиминистративно обслужване” – 3460201

300

732

“Хлебар-сладкар” - 541030

“Производство на хляб и хлебни изделия” – 5410301

“Производство на сладкарски изделия” – 5410302

 

300

 

300

 

680

 

690

“Работник в хранително-вкусовата промишленост” 541050

“Хранително-вкусова промишленост” – 5410501

320

 

“Строител” -  582030

специалност “Кофражи” – 5820302
“Зидария” – 5820304

Мазилки и шпакловки” – 5820305

“Вътрешни облицовки и настилки” – 5820306

“Външни облицовки и настилки” – 5820307

300

665

“Готвач” – 811070

“Производство на кулинарни изделия и напитки” - 8110701

300

665

“Сервитьор-барман” – 811080

“Обслужване на заведенията за обществено хранене” - 8110801

300

665

 За повече информация се обръщайте към
Елеонора Василева
Петя Войчева;
на тел: 094 600017; 0885 552 721 или на e-mail:office@bcvidin.org