.

НОВИНИ                                                 EN         

58

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


tsetso DESIGN BY BCVIDIN

 

 

06.02.2013г.
ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /CULTOUR/, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ
 Проект “Популяризиране на културния туризъм в трансграничния регион” CULTOUR с водещ партньор Търговско-промишлена палата Враца - клон Берковица и партньори Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, Регионална икономическа  камара Ниш и Регионална икономическа камара - Зайчар стартира на 22 януари 2013 г.
Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия.
 В началото на проекта потенциалните бенефициенти, представители на местните власти, медиите и други заинтересовани лица ще имат възможност да се запознаят с целите и дейностите по проекта на специално организиран от всеки партньор информационен ден.
 След идентифициране на наличните културни ресурси и условия за развитие на културен туризъм в трансграничния регион, същите ще бъдат представени на първата среща на бенефициентите.  В изпълнение на друга дейност по проекта ще се разработят трансгранични туристически пакети, съдържащи информация за културните забележителности. Тези пакети ще включват екскурзии и посещения на места със специално културно и природно значение, както и всички възможности за настаняване.
 Традиционния фолклорен фестивал "Cultour" ще бъде събитието в рамките на проекта, което се очаква да привлече най-голям интерес. По време на фестивала ще бъдe представен колорита и красотата на типични за регионите на България и Сърбия традиционни танци, песни и обичаи.
 В края на проекта партньорите ще направят обобщена оценка на постигнатите резултати. Ще бъдат обсъдени идеи за продължаване на съвместната работа в посока популяризиране на културния туризъм в трансграничния регион чрез вече установените партньорски отношения.21.
01.2013г.
Месец януари  е последният месец от изпълнението на проект “Качи се на колело”, който се изъплнява от Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин в партньорство с Регионален Център за Устойчиво Развитие и Предприемачество Тимок, Зайчар, Сърбия и Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 Монтана и се финансира по програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
        Очакванията са с изпълнението на проектните дейности и промоцирането на разработените планински маршрути, с различни нива на трудност, както и промоцирането на проектните дейности в различни изложения да доведат до създаване на връзки между местните туристически фирми в трансграничния регион и подобряване на тяхната конкурентноспособност.
           Устойчивостта на проектните дейности за промоциране на планинското колоездене в Западните Балкани продължава с организиране на втора обиколка през месец май 2013г. по разработените планински маршрути за любители на планинското колоездене.
          Чрез успешната реализация на проекта от следващата пролет трансграничния регион ще бъде посетен от десетки любители на планинското колоездене от България, Сърбия и страни както от ЕС, така и извън Общността.
          Закупеното оборудване по проекта от водещата организация и партньорите е разпределено на организации, които могат да го предоставят на желаещи да практикуват планинско колоездене, а подробна информация може да се види на сайта на проекта
www.mountabike.eu.

 


29 - 30.09.2011г. в гр. Берковица се проведе първата среща на партньорите по проект NET 4 TOUR   "Мрежа за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в туристическия сектор” . На срещата присъстваха екипите на четирите организации работещи по проекта: ТПП Враца, АРР и Бизнес Център - Видин, РПК - Зайчар и РПК - Ниш.

Срещата продължи два дени и на нея се обсъдиха всички подробнисти по предсоящите  дейности и събития по проекта.

 

 

16.05.2010г. АРРБЦ – Видин взе участие на Туристическо изложение Уикенд туризъм Русе 2010г.
За шеста поредна година Община Русе, в партньорство със Сдружение "Европейски пространства 21" и Регионален исторически музей - Русе, организира изложението Уикенд туризъм Русе 2010, което се проведе от 13 до 15 май 2010 г. в Театрален комплекс Доходно здание.

 

В рамките на изложението се провде Трети Фестивал на туристическите забавления  и анимации.


Представени бяха компании, хотели, места за настаняване, общини от Дунавския регион. С мултимедийна презентация Община Видин беше представена от изпълнителния директор на АРРБЦ – Видин, Евтим Стефанов.

На щанда на Видинска община бяха изложени рекламни материали и информация за всички възможности за туризъм в региона.


В програмата на фестивала на туристическите забавления и анимации влизат 19 представления с 6 часа програма и над 100 участници. Майстори на разнообразни традиционни занаяти обогатиха програмата. Компетентно жури оцени продуктите и присъди наградите на Фестивала.


 

 

 

На 31 март 2010г. АРРБЦ - Видин стартира обучение по Английски език срещу ваучери по ключова компетентност 2 -  „Общуване на чужди езици” по схемата „Аз мога” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Групата е от 12 човека, работещи в частния сектор във Видин, които ще изучават английски език по програмата Face2Face. Обучението се провежда в сградата на Бизнес инкубатор – Видин и предвижда обучаемите да преминат курс от три нива обучение по английски език под ръководството на филолога Цанка Крумова. Обучението ще продължи до 4 октомври 2010г. със занятия три пъти в седмицата по 4 учебни часа.

Обученията срещу ваучери се провеждат съгласно сключено споразумение между Агенция по заетостта и АРРБЦ – Видин, с което АРРБЦ – Видин е добрена като доставчик на услуги за предоставяне на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности. Списъка на предлаганите от нас безплатни обучения срещу ваучери може да видите тук.
Припомняме, че както в офиса на АРРБЦ – Видин, така и в дирекция "Бюро по труда" - Видин може да получите повече информация за кандидатстване по схемата за обучение срещу ваучери по избраните от Вас специалности


 

На 23 март 2010г. АРРБЦ - Видин стартира обучение по Начална компютърна грамотност срещу ваучери по ключова компетентност 4 -  „Дигитална компетентност” по схемата „Аз мога” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. В групата участват 10 лица, работещи в частния сектор във Видин, представители на 8 различни фирми. Курсът е с продължителност 45 учебни часа и се провежда всеки вторник, сряда и четвъртък от 17.15 до 20.30 часа. Обучението се провежда в сградата на Бизнес инкубатор – Видин от квалифициран лектор в областта на информационните технологии – Цветозар Николов и предлага балансирани часове теория и практика. В края на обучението на 15 април 2010г. курсистите ще положат писмен изпит, в който ще трябва да се справят с дейности като съхраняване и отпечатване на документи, създаване на стандартни документи, форматирането им с включване на таблици, изображения, използване на възможностите, които предлага интернет - търсене на информация, поща, безплатни разговори с хора по целия свят.
 

Обученията срещу ваучери се провеждат съгласно сключено споразумение между Агенция по заетостта и АРРБЦ – Видин, с което АРРБЦ – Видин е добрена като доставчик на услуги за предоставяне на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности. Списъка на предлаганите от нас безплатни обучения срещу ваучери може да видите тук.
Припомняме, че както в офиса на АРРБЦ – Видин, така и в дирекция "Бюро по труда" - Видин може да получите повече информация за кандидатстване по схемата за обучение срещу ваучери по избраните от Вас специалности. 

На 22 март 2010г. трима ученици от ПГ“Проф.д-р. Асен Златаров” влязоха в ролята на мениджъри на АРРБЦ – Видин в рамките на инициативата на Джуниър Ачийвмънт България – „Мениджър за един ден”. Събитието, в което АРРБЦ – Видин участва  за 4-та поредна година, даде възможност на младите и амбициозни младежи да се запознаят отблизо с практиката в желаната от тях професия.
Грета, Апостол и Светослав се запознаха с екипа на Агенцията, който отзивчиво им показа как протича един работен ден. Обичайно за понеделник новите мениджъри започнаха работния ден с работна среща на екипа и след като се запознаха с извършеното до момента, поставиха нови задачи за седмицата.

Учениците проявиха голям интерес и ентусиазъм  за подробно запознаване с работата на АРРБЦ – Видин и с голямо желание се включиха в реалната работна среда и ангажименти на екипа. Учениците, които участваха в инициативата,  направиха нова крачка към своето професионално развитие, като изпълняваха практически задачи и вземаха управленски решения точно като истински мениджъри.

 

 

АРРБЦ-Видин, съвместно с Областна управа – Видин, Община Видин, ПГ “Асен Златаров”, асоциацията на хотелиерите във Видин, ВТТП и други лица и организации представихме града на туристическа борса Ваканция и Спа в София на 25-27 февруари 2010.
Това е най-голямото и най-престижно туристическо изложение в България с над 300 презентиращи фирми и организации и се радва на голям интерес от професионалисти в туризма и граждани на София.
Тази година за първи път Видин беше представен на цял щанд с красив транспарант и плазмен екран. Раздадохме 5 кашона с брошури и дипляни, включително специално направената за случая листовка с контакти на хотелите в града.

 

На 29 октомври 2009 във Видиковац, ( Джердап II) Сърбия се проведе работна среща, в която взеха участие членове на екипа на АРРБЦ – Видин и представители на местната власт и НПО от региона на окръг Неготин, Сърбия. На срещата се обсъдиха проектни идеи, с които да се кандидатства по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия.  Основната идея, която се обсъди на срещата бе за изграждане и реконструкция на инфраструктура за речен туризъм в пограничния район на река Дунав. В местността Кушяк, близо до Неготин, са поставени основите на място за къмпинг на брега на р.Дунав, за завършването на което са необходими допълнителни средства. Идеята на сръбските партнори е свързана с изграждането на подобно къмпинг място на р.Дунав и на територията на област Видин.

Разгледа се потенциала на пограничния регион и се набелязаха основните нужди от асфалтиране на пътищата, изграждане на паркинг места за туристи, доставяне на електричество и вода до местата да отдих, изграждане на тоалетни и бани, изграждане на детски полощадки.

В заключителният етап на срещата се взе решение по първата покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество да се кандидатства за изготвяне на техническата документация за изграждането на двата къмпинга в България и Сърбия, а при отварянето на втората покана по същата програма да се кандидатства с проект за изграждане на инфраструктурата. Предстои среща с кмета на гр.Видин – инж.Румен Видов за уточняване на съществуващата инфраструктура по поречието на р.Дунав на територията на Област Видин и евентуални предложения за подходящо място за изграждане на къмпинг.
 


24.04.2009г.
                                  За университета и референдума

Кога за последен път някой политик се допита до народа български за мнението му?
Колко видинчани считат, че гласът им има значение за управрението и промените в нашия регион?
Защо РЕФЕРЕНДУМА за висше учебно заведение във Видин събуди толкова страсти и противоречиви становища?

         Без претенции за изчерпателност и представителност се опитахме да отговорим на тези въпроси чрез анкета сред 50 клиенти на Агенцията за регионално развитие и Бизнес център – Видин /АРРБЦ/.
       Изконният стеремеж на българина към знание и просвета се проявява и в отговора на въпроса: “Искате ли да има университет във Видин?”. ДА – казват 92%, срещу 8%, които не искат. Явно тези 8% са забравили, че някога дядовците ни са продавали последната си крава, за да изпратят детето си да учи в града. Но това е хубавото на днешното време – всеки има право на свобода да изрази мението си.
        Ще участват в референдума и знаят къде да гласуват 70 на сто от анкетираните, 8% се колебаят, а 22% няма да гласуват.
Седем от десет посетители на АРРБЦ ще гласуват знанието, младостта и академичността да се настанят и развиват в нашия град.
Не са малко. Но не са и достатъчно.
         Защото нашите близки и роднини, които се броят в изибирателните списъци, но са тръгнали да търсят препитание в чужбина, със сигурност няма да гласуват. Нашите деца, които учат в други, градове на България /такива с универсистети/ – няма да гласуват.
         Затова всеки глас ИМА значение. Гласът на тези, които избрахме да останем във Видин. Малко останахме. А една от причините за това не е ли, че тук нямаме основното средище на младостта и развитието – висше учебно заведение?
          Вечното недоверие и съмнение, във всяка инициатива, та било то и най-благородната събудиха страстите в публичното и медийното пространство. Доказва го и нашата анкета: всеки шести счита, че “това е предизборна прогаданда”, въпреки че не става дума нито за политика, нито за партийни принадлежности. Още 6% не одобряват “разхода на публични средства за тази цел”, въпреки че къде по-безцелно нашите политици са харчили пари.
          Всеки десети от нашите анкетирани счита, че неговия глас “няма да промени нищо”. Всеки осми е на мнение, че “въпреки резултата от референдума университет няма да има”.
          А нали всеки от нас се бори за място под слънцето. Всеки иска да бъде нужен на някого. Да бъде забелязан и да има значение.
          Когато властта се допита до нас чрез референдум – това значи, че ние имаме значение.
          И всеки един глас е важен за прамяната, за развитието на града ни, за бъдещето на децата ни.
          Спомняте ли си кога за последен път някой политик се допита до народа за мнението му? Живи ли са тези които помнят?
          Ето сега на 26 април през лето 2009 имаме този шанс да участваме в един благороден опит за промяна.
           Да участваме, макар и само с един глас, защото той е всичко, което можем да направим. А щом някой се допитва до нас и търси гласът ни, то следователно той има значение.


01.04.2009г.
Днес 01.04.2009г. на благотворителен търг в подкрепа на деца таланти, ръководителя на Сдружението Евтим Стефанов спечели наддаване за карикатура на видински политик.

 

 


31.03.2009г.

На 31.03.2009г. АРРБЦ-Видин се сдоби с двама нови мениджъри за един ден. Това са близнаците Апостол и Светослав Цокови, ученици в ПГ “Асен Златаров” – Видин.Този ден премина изключително успешно за организацията, а Апостол и Светли свършиха много полезна работа. В края на деня те заслужено се оттеглиха към шахматната школа в Бизнес Инкубатора да упражняват най-мъдрата игра. Екипът на сдружението благодари на своите мениджъри за всеотдайната работа през този един ден и им пожелава да постигнат грандиозни успехи в личен и професионален план
.21 и 22 март 2009г.
На 21 и 22 март 2009г. във Видин се проведе
III
Регионална конференция “Гражданският сектор – фактор в развитието на Северозападна България”. Присъстващите 33 представители на НПО и читалища се обединиха около заключението, че условията за достъп на гражданските организации и работа по проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС в страната непрекъснато се влошават. В резултат съществува риска средствата да не се усвояват или поне това да не става с участието на автентичния граждански сектор. Загрижени за благоденствието на нашите целеви групи и за бъдещето на гражданското общество в региона, участниците в конференцията изработихме Становище относно някои проблеми в работата на гражданските организации по усвояване на европейските фондове, което изпратихме на заместник министър-председателя на Република България - г-жа Меглена Плугчиева


14.03.2009г
На 14.03.2009г. /събота/ от 11ч в заседателната зала на Бизнес Инкубатор Видин на адрес: ул."Христо Ботев"77 ще се проведе двудневен семинар по управление на качеството, който се организира

                               

от Румънското движение за управление на качеството съвместно с АРРБЦ-Видин по проект "Трансграничен център за повишаване на конкурентноспособността, чрез подобряване на качеството в частния и публичен сектор". Основната цел на проекта е да се насърчи устойчивото икономическо развитие на трансграничния регион Видин - Долж, чрез предоставяне на общи услуги за бизнес подпомагане.